« terug naar vorige pagina

Uw huisarts- en apotheekdossier

Welke gegevens staan in uw huisarts- en apotheekdossier?

Als u ziek bent wilt u goede en veilige zorg ontvangen. Meestal kunt u met klachten over uw gezondheid terecht bij uw eigen huisarts of apotheek. Die houden beiden een dossier bij over de zorg die zij aan u hebben gegeven.

Uw huisarts bewaart de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummers en eventueel e-mailadressen
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Medische gegevens, bijvoorbeeld over uw behandeling, doorverwijzingen en resultaten van onderzoeken

Uw apotheek bewaart de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummers en eventueel e-mailadressen
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Medische gegevens, zoals allergieën, intoleranties en chronische ziektes
 • Gegevens over uw medicijnen en hulpmiddelen

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor een goede behandeling. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is het voor uw gezondheid of die van uw kinderen nodig om de gegevens langer te bewaren. Uw huisarts bepaalt of dat nodig is.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een aanvraagformulier in te vullen en aan te leveren. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen vragen wij u het aanvraagformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie kan uw huisarts- en apotheekdossier bekijken?

Uw medische dossier van de huisarts en uw medicatiedossier van de apotheek bevatten persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Daarom mag niet zomaar iedere zorgverlener het dossier inzien.

Het kan voorkomen dat u onverwachts gebruik moet maken van een andere huisarts of apotheek, of van een huisartsenpost of dienstapotheek. Misschien bent u voor behandeling of nader onderzoek wel doorverwezen naar een medisch specialist in een ziekenhuis. Er zijn verschillende afspraken voor het uitwisselen van gegevens als u naar een andere arts of apotheek gaat.

Waarneming door huisartsen en apotheken in Oosterhout en omstreken

De huisartsen en apothekers in Oosterhout en omstreken vervangen elkaar als dat nodig is. Dat noemen we waarneming. Een waarnemend huisarts kan als dat nodig is het dossier raadplegen dat uw eigen huisarts over u bijhoudt. Ook apothekers kunnen dossiers van elkaars patiënten inzien als ze voor elkaar waarnemen.

Hetzelfde geldt voor de Huisartsenpost Oosterhout en de Dienstapotheek Oosterhout, waar u ’s avonds en in het weekend terecht kunt als u met spoed medische zorg nodig heeft. Zo voorkomen we ongelukken met verkeerde medicatie en zorgen we ervoor dat u snel en veilig geholpen kunt worden. Wij gaan ervan uit dat u dit ook belangrijk vindt en dat u geen bezwaar heeft tegen deze werkwijze. Als u wel bezwaar heeft, kunt u dat doorgeven aan uw eigen huisarts of apotheker. Dit kan mondeling, maar u kunt ook het bezwaarformulier gebruiken.

Er wordt zorgvuldig vastgelegd wie uw gegevens raadpleegt en wanneer. Uw eigen huisarts en apotheek kunnen zien dat uw dossier tijdens zijn of haar afwezigheid is geraadpleegd en door wie. Als blijkt dat iemand uw dossier ten onrechte heeft bekeken, neemt uw huisarts of apotheek maatregelen.

Het ziekenhuis

Voor artsen in het Amphia ziekenhuis gelden dezelfde regels als voor artsen in andere ziekenhuizen in Nederland. Deze artsen kunnen nooit het dossier van uw huisarts raadplegen. Het dossier van uw apotheek kunnen zij alleen raadplegen als zij u onder behandeling hebben én als u uw apotheek vooraf toestemming heeft gegeven om uw dossier beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Als u bij behandeling en zeker ook bij spoed snel en veilig geholpen wilt worden in het ziekenhuis, is het dus belangrijk om uw apotheek toestemming te geven om uw dossier beschikbaar te stellen voor inzage via het LSP.

(Dienst)apotheken en huisartsen(posten) buiten Oosterhout en omstreken

Het is de bedoeling dat huisartsenposten, (dienst)apotheken, ziekenhuizen en politheken (een politheek is een apotheek in het ziekenhuis voor patiënten van de poliklinieken) buiten Oosterhout en omstreken uw gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen inzien. De eerstelijnszorg in Oosterhout en omstreken spant zich er daarom voor in dat zoveel mogelijk huisartsenposten, (dienst)apotheken, ziekenhuizen en politheken zich aanmelden voor het raadplegen van informatie van de patiënten uit Oosterhout en omstreken via het LSP. Zodat u ook als u ergens anders in Nederland medische zorg of medicatie nodig heeft, veilig en snel geholpen kunt worden.

Het Landelijk Schakelpunt

Het LSP bewaart geen gegevens en slaat geen dossiers op. Het is een goed beveiligd computernetwerk dat het mogelijk maakt om medische informatie beschikbaar te stellen en in te zien. Er wordt zorgvuldig vastgelegd wie uw dossiers hebben bekeken en wanneer. Uw huisarts en apotheek zien wie er in uw gegevens hebben gekeken en of dit terecht was.

Dit kunt u zelf ook controleren op de website Volg je zorg. Op deze website leest u verder hoe het LSP werkt, wie er toegang heeft tot uw gegevens en wie niet, hoe u toestemming geeft en hoe u delen van uw dossier kunt afschermen.