Meer informatie

 • Verhuizing of ontevredenheid
  Bij verhuizing of ontevredenheid geeft u mondeling, schriftelijk of telefonisch door dat u overstapt naar een andere huisarts.
  Graag vernemen wij van u waarom u wenst over te stappen, per wanneer u overstapt en de naam en het adres van uw nieuwe huisarts. Wanneer u dit kenbaar hebt gemaakt regelen wij binnen Oosterhout uw overschrijving op een veilige manier digitaal. 

  Moet mijn medisch dossier ook worden overgedragen als ik toestemming voor het EPD heb gegeven?
  Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) moet er een overdracht van uw medisch dossier plaatsvinden. Het EPD is namelijk slechts een overzicht van de belangrijkste en meeste recente medische gegevens. Andere zorgverleners kunnen dit overzicht inzien als u bijvoorbeeld in een noodsituatie bij hen komt. Alleen uw eigen huisarts beschikt over uw volledige medische dossier.

 • Hoe maakt u een afspraak?

  Tussen 08.00 uur en 11.00 uur kunt u telefonisch een afspraak maken.
  De assistente zal vragen naar de reden van uw afspraak. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht. Tevens krijgt men hierdoor meer inzicht in de tijd die uw klacht nodig heeft.

  Soms lijkt een afspraak niet nodig te zijn en zal de assistente u telefonisch advies geven. Het gegeven advies wordt altijd dezelfde dag met de huisarts besproken.

  Voor een consult reserveren wij 10 minuten en geldt in principe voor één persoon. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben kunt u dat doorgeven aan de assistente.

  Aanvraag Visite
  Omdat er in de praktijk betere onderzoek en behandelmogelijkheden zijn vragen wij u, indien mogelijk, naar de praktijk te komen. Wanneer u niet in staat bent naar de praktijk te komen kunt u telefonisch een visite aanvragen tussen 08.00 en 11.00 uur

  Uitslagen opvragen

  Uitslagen kunnen dagelijks opgevraagd worden tussen 11.00 en 12.00 uur .

   

 • Huisartsenzorg
  Bij huisarts M.P. Weissmann en huisarts I. Snijders kunt u terecht voor al uw vragen en klachten over uw algehele gezondheid.

  Praktijkondersteuner GGZ
  Het komt steeds vaker voor dat de patiënt met psychische of sociale problemen bij de huisarts komt. Om de toenemende vraag naar hulp op te kunnen vangen is onze huisartsenpraktijk versterkt met een praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ). Bij het vermoeden van psychische, sociale of verslavingsproblematiek (bijvoorbeeld depressie, slaapproblemen, rouwverwerking) kan de huisarts u naar de POH GGZ verwijzen voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zal dan samen met u bekeken worden welke problemen er spelen en welk behandel aanbod/therapie het beste bij u past. Dit kan bijvoorbeeld zijn : een aantal gesprekken bij de POH GGZ zelf of verwijzing naar psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker. De huisarts moet formeel instemmen met een eventuele doorverwijzing. De POH GGZ werkt nauw samen met uw huisarts en valt met de aangeboden zorg onder zijn verantwoordelijkheid. De vergoeding valt onder het zorgprogramma GGZ van Zorroo. Zie www.zorroo.nl

  Praktijkondersteuner CVRM (Cardiovasculair Risicomanagement)
  Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. De huisarts tracht een eerste of nieuw optreden van hart- en vaatziekten te voorkomen bij patiënten met een (verhoogd) risico. Hierin wordt de huisarts ondersteunt door de POH CVRM.  De POH begeleidt patiënten die bekend zijn met hart- en vaatziekten als hartinfarct, CVA of TIA. Maar ook patiënten die het risico lopen op hart- en vaatziekten met een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of Diabetes Mellitus. U krijgt vanuit de Stichting Huisartsenlaboratorium (SHL) jaarlijks een oproep om bloed te laten prikken en uw urine in te leveren voor onderzoek naar cholesterol, nierfunctie en eventueel Diabetes Mellitus. Vervolgens vindt een jaarlijkse controle bij de POH plaats. Zij bespreekt met u de uitslag en doet onderzoek naar uw bloeddruk, pols, lengte en gewicht. Ook bespreekt zij met u uw huidige medicatie en leefstijl. De POH werkt nauw samen met uw huisarts en valt met de aangeboden zorg onder zijn verantwoording. Aanpassingen in uw medicatie of behandelplan vindt alleen plaats na overleg met de huisarts. U kunt voor de jaarlijkse controle telefonisch een afspraak maken via de assistente of MijnGezondheid.net.  De vergoeding valt onder het zorgprogramma CVRM van Zorroo waarbij rekening moet worden gehouden met de eigen risico. Zie www.zorroo.nl

  Praktijkondersteuner Astma/COPD
  Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen met een wisselend verloop. COPD is een chronische longziekte en een verzamelnaam voor chronische bronchitis waarbij de bronchiën chronisch ontstoken zijn of longemfyseem waarbij de longblaasjes beschadigd zijn. Astma en COPD  kan invloed hebben op uw dagelijks leven, werk en sport.  Ons doel is om patiënten met Astma en of COPD een maximale kwaliteit van leven te geven. De POH probeert dit te realiseren via betere behandelmethoden en door begeleiding bij het veranderen van de leefstijl. Wanneer u de diagnose Astma en of COPD hebt ontvangt u een oproep voor de jaarlijkse controle. Tijdens deze controle komen een aantal zaken aan de orde als advies over het omgaan met klachten en beperkingen, instructie over medicatiegebruik, voorlichting over het ziektebeeld, voorlichting en aanpassing van uw woon en werkomgeving en eventueel ondersteunen bij het stoppen met roken. De POH werkt nauw samen met uw huisarts en valt met de aangeboden zorg onder zijn verantwoording. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een andere zorgverlener als longarts, dietiste of stop roken poli. U kunt telefonisch een afspraak maken voor de jaarlijkse controle via de assistente of via MijnGezondheid.net. De vergoeding valt onder het zorgprogramma Astma/COPD van Zorroo. Zie www.zorroo.nl

  Praktijkondersteuner Diabetes Mellitus
  Diabetes Mellitus oftewel suikerziekte is een chronische stofwisselingsziekte. Het doel van de diabeteszorg is het voorkomen, dan wel uitstellen van complicaties op korte en lange termijn. U krijgt vanuit de Stichting Huisartsenlaboratorium (SHL) driemaandelijks een oproep om bloed te laten prikken voor onderzoek naar uw nuchtere glucose en HbA1c (gemiddelde glucoses van de afgelopen twee maanden) en één keer per jaar om bloed te laten prikken en de urine in te leveren voor onderzoek naar uw nuchtere glucose, HbA1c , cholesterol en nierfunctie. Ook krijgt u vanuit het SHL jaarlijks een oproep voor een fundusonderzoek. Hierbij worden foto’s gemaakt van de bloedvaatjes van het netvlies van uw ogen. Vervolgens vindt bij de POH de driemaandelijkse controles plaats en de jaarlijkse controle bij de huisarts. De POH doet onderzoek naar uw bloeddruk, lengte en gewicht, bespreekt de uitslag van uw driemaandelijks bloedonderzoek, uw medicatie en leefstijl. Ook verricht de POH één keer per jaar een voetonderzoek, waarbij zij de voeten inspecteert op risico’s die mogelijk aanvullend onderzoek of preventieve maatregelen behoeven. De jaarlijkse controle vindt plaats bij de huisarts en doet onderzoek naar uw bloeddruk en bespreekt met u de uitslag van uw jaarlijkse bloedonderzoek en fundusonderzoek. De POH werkt nauw samen met uw huisarts en valt met de aangeboden zorg onder zijn verantwoording. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een andere zorgverlener als dietiste, fysiotherapeut of stop roken poli. U kunt telefonisch een afspraak maken voor de driemaandelijkse of  jaarlijkse controle via de assistente of via MijnGezondheid.net. De vergoeding valt onder het zorgprogramma Diabetes Mellitus van Zorroo. Zie www.zorroo.nl

  Doktersassistente
  Bij de assistente kunt u met veel vragen terecht. Het is goed om te weten dat de assistente een zwijgplicht heeft. Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag heeft de assistente een eigen spreekuur op afspraak.

  Bij de assistente kunt u terecht voor:
  Bloeddruk meten – Hechtingen verwijderen – Uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek) – Urine-onderzoek (blaasontsteking)
  24-uurs bloeddrukmeting – Wondbehandeling – Behandeling wratten – Vaatonderzoek (Doppler) – ECG

 • De praktijk is gesloten van maandag 27 Mei t/m vrijdag 7 Juni

  U belt onze praktijk en hoort dan wie er waarneemt via de telefoon.

  Dit gaat op alfabetische volgorde van uw achternaam.

  Let op : Welke huisartsenpraktijk voor u waarneemt is dus afhankelijk van de eerste letter van uw achternaam.

  U kunt altijd terecht bij 1 van de onderstaande praktijken.

  Na 17.00 uur en in het weekend kunt u voor spoedgevallen terecht bij de huisartsenpost telefoon: 0162-435000

  Huisartsenwaarneemgroep

  Huisartsenpraktijk Joosen
  Adres
  : Bouwlingstraat 68
  Telefoon: 0162-453088   Spoed: 0162-437119

  Huisartsenpraktijk Jongsma / Nouwens
  Adres: Van Oldeneellaan 38
  Telefoon: 0162-453777     

  Huisartsenpraktijk Ketelaar>
  Adres: Merijntje Gijzenstraat 3c Telefoon: 0162-458589   

  Huisartsenpraktijk v Rhijn / Ghahramani  
  Adres
  : Pasteurlaan 9B
  Telefoon: 0162-462706    Spoed: keuze menu 1

 • Zoekt u betrouwbare medische informatie op internet? Wij raden deze site(s) aan.

  www.thuisarts.nl

  www.zorroo.nl

  www.longfonds.nl

  www.diabetesfonds.nl

  www.hartstichting.nl

   

 • huisartsenpraktijk-kerklaan-peeters-01Algemene ingang Eerste Lijns Zorgcentrum ZORROO

  In het gezondheidscentrum EZC ZORROO (Eerstelijns Zorg Centrum Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken) zijn in totaal 5 huisartsenpraktijken gevestigd. Om de persoonlijke benadering te behouden heeft iedere praktijk zijn eigen balie, wachtkamer en zorgteam. Daarnaast is er een apotheek, een psychologenpraktijk, een fysiotherapeut met oefenzaal, een podotherapeut, een pedicure, een diëtiste, een psychosomatische fysiotherapeut en een diagnostisch centrum. In het diagnostisch centrum kunt u terecht voor laboratoriumonderzoek en voor het maken van röntgenfoto’s en echografie. Daarnaast zijn er de kantoren van ZORROO, Thebe wijkverpleging en de LHV (landelijke huisartsen vereniging).

  De samenwerking in dit pand geeft voordelen voor ons als eerstelijns zorgverleners, maar zeker ook voor u als patiënt.

 • Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

  Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 • Wij bieden diverse apparaten aan om thuis metingen te doen. Denk hierbij aan bloeddrukmeters, glucosemeters, saturtiemeters en hartritmediagnostiek.

  Indien dit aan de orde is zal uw huisarts of assistente u hierover informeren.

 • Wij werken met WeSeeDo. U hoeft geen aparte app te installeren en dient alleen te beschikken over een smartphone met camera. De keuze is of eenzijdig of tweezijdig bellen waarbij u de dokter kan zien.

  Met 1 muisklik is het WeSeeDo-systeem te openen en te gebruiken. In een versleutelde omgeving kunt u veilig bellen zodat er geen inlogcodes, software en wachtwoorden nodig zijn.

 • Voor de meeste zogenaamde ‘paramedische’ zorgverleners heeft u géén verwijsbrief meer nodig.

  GEEN VERWIJSBRIEF WEL VERWIJSBRIEF
  Diëtisten Logopedie voor kinderen onder 18 jaar
  Ergotherapeuten Audiologisch centrum
  Fysiotherapeuten Eerste afspraak in een ziekenhuis
  Huidtherapeuten  
  Logopedisten (voor volwassenen)  
  Optometristen  
  Cesar therapeuten  
  Mensendieck therapeuten  
  Podotherapeuten  
  Verloskundigen  
  Pedicures  

   

  Zelf afspreken
  U kunt zelf rechtstreeks een afspraak maken met de zorgverlener waar u naartoe wilt. De zorgverleners hebben zelf afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Zij geven uw kosten (meestal) aan uw zorgverzekering door. Dat gaat niet via uw huisarts.

  De huisarts ziet wel in uw medisch dossier of u naar een zorgverlener gaat (als u hiervoor toestemming heeft gegeven). Bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut of diëtist. Dat is belangrijk, want zo blijft uw huisarts op de hoogte van uw gezondheid.

 • Uw eigen huisarts kan u géén geneeskundige verklaring geven. Een onafhankelijke huisarts wel.

  Wat is een geneeskundige verklaring?
  Een geneeskundige verklaring is een brief met het oordeel van een arts. Dat oordeel kan gaan over of u dingen kunt doen. Bijvoorbeeld werken, autorijden en naar school gaan. Het kan ook gaan over of u recht heeft op hulp. Bijvoorbeeld een parkeervergunning of een aangepaste woning. Een geneeskundige verklaring noemen ze ook wel een medische verklaring of een doktersverklaring.

  Alléén via een onafhankelijke arts
  Alleen een andere arts dan uw eigen arts mag een geneeskundige verklaring aan u geven. Deze arts kan een oordeel geven over uw situatie zonder daar zelf een mening over te hebben. Zo kan uw eigen huisarts zich bezighouden met uw zorg en een goede relatie met u. De onafhankelijke arts vraagt als het nodig is informatie op bij u of uw eigen arts. Daarvoor is uw toestemming nodig.

  Waar u een onafhankelijke arts vindt
  Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft om advies. Zij kunnen u verwijzen naar een onafhankelijke arts die de eisen kent voor de hulp die u nodig heeft.

  Andere mogelijkheden

  • Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft of uw eigen oordeel over uw gezondheid genoeg is.
  • Deel zelf (een deel van) uw medische gegevens met de website MijnGezondheid.net via ‘Mijn dossier’ en ‘Dossier opslaan’.
  • Vraag uw huisarts om een kopie van uw medische gegevens.

  Meer informatie over de geneeskundige verklaring vindt u op de website van de beroepsvereniging voor artsen (KNMG): https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm